Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Nieuws
Nieuws omtrent corona - Overige sectoren
10 december 2021

Nieuws omtrent corona - Overige sectoren

Meer subsidie voor de evenementenbranche

De steun aan de evenementenbranche bestaat uit twee regelingen: de garantieregeling in het kader van de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De garantieregeling loopt nog door tot 31 december 2021 en geldt voor evenementen die tot die datum worden verboden door de rijksoverheid. Het kabinet heeft nu besloten om de dekking van de kosten in het kader van deze regeling – net als in de zomerperiode - te verhogen van 80% naar 100%.
De ATE wordt momenteel nog uitgewerkt door de RVO en wordt waarschijnlijk begin 2022 opengesteld. De regeling is bedoeld voor de evenementen die niet onder de doelgroep van de garantieregeling vallen. Deze tegemoetkoming vergoedt de aantoonbaar gemaakte en juridisch verplichte kosten voor de evenementen die vanwege de coronamaatregelen van het Rijk tussen 9 juli tot en met 24 september 2021 verboden waren. Deze termijn wordt nu uitgebreid tot 31 december 2021. Het vergoedingspercentage zal 100% bedragen.

Tijdelijke steun cultuursector

De cultuursector geldt dat tot 19 december 2021 geen ongeplaceerde evenementen mogen plaatsvinden. Daarnaast worden er maximaal 1.250 bezoekers per ruimte toegestaan. Instellingen die met deze beperkende maatregelen te maken hebben, worden tegemoetgekomen. Dit gebeurt door de bestaande suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten verder uit te breiden naar een vergoeding van maximaal 85% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit. Deze regeling wordt ook opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. Sommige instelling zullen daarnaast ook gebruik kunnen maken van de TVL Q4 2021, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Aanvullende steun sportsector

Bij sportwedstrijden en losse sportevenementen mogen tot 19 december geen toeschouwers aanwezig zijn. Zowel professionele als amateursportorganisaties zullen voor de geleden schade worden gecompenseerd. Bij professionele organisaties gaat het dan om compensatie van kaartverkoop en van seizoenkaarthouders. Daarbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verschillende sportorganisaties.
Voor aanbieders van amateursport worden eerdere compensatieregelingen weer geopend om hen te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten. Ook zullen gemeenten de mogelijkheid krijgen om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Het ministerie van VWS werkt de regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Voorlopig geen herstart Tozo-regeling

Ondernemers kunnen momenteel gebruikmaken van de inkomensondersteuning van het reguliere vangnet van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd om de overgang van Tozo naar Bbz per 1 oktober jl. beter uitvoerbaar te maken. De gemeenten hebben nu voldoende capaciteit beschikbaar om de Bbz-aanvragen af te handelen. Een herstart van de Tozo ligt daarom niet voor de hand. Het kabinet houdt de komende tijd wel de vinger aan de pols. 

Eind nog niet in zicht

Wie dacht dat de coronacrisis voorbij zou zijn na vaccinatie van het grootste deel van de bevolking, komt helaas bedrogen uit. Door het oplopend aantal besmettingen en de daarmee gepaarde gaande druk op de zorg zijn de beperkende coronamaatregen weer in volle omvang terug. Reden om ook de coronasteun weer nieuw leven in te blazen. En hoe lang het gaat duren? Niemand weet het. De beperkende maatregelen gelden nu tot 19 december 2021. Op 14 december a.s. is er weer een persconferentie ingepland. Wie weet weten we dan meer.

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top