Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Nieuws
Thuiswerkvergoeding
10 december 2021

Thuiswerkvergoeding

Door de lockdown tijdens de coronapandemie zijn veel werknemers thuis gaan werken.

In de zomer van 2020 becijferde het Nibud al dat de meerkosten die een werknemer per thuisgewerkte dag maakt ongeveer € 2 per dag bedragen. In het Belastingplan 2022 wordt dit bedrag als een nieuwe onbelaste vergoedingsmogelijkheid genoemd.

Waarom een nieuwe vergoeding?

Van zaken als verwarming, koffie en gebruik van het toilet bij de werkgever kunnen werknemers belastingvrij genieten. Op de werkplek bij de werkgever worden deze namelijk op nihil gewaardeerd. Echter, deze nihil waardering is niet van toepassing op een werkplek in de woning van de werknemer. Dit betekent dat een werkgever hiervoor geen onbelaste vergoeding kan geven. Om dit wel mogelijk te maken, wordt vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag in het leven geroepen.

Wat houdt de thuiswerkvergoeding in?

Een werknemer kan vanaf 1 januari 2022 een onbelaste vergoeding krijgen van € 2 per thuis gewerkte dag. Indien de werknemer structureel thuiswerkt op één of meerdere dagen per week, mag de werkgever dit bedrag in de vorm van een vaste maandelijkse vergoeding betalen aan de werknemer.

Maar wat is nu structureel? Het kabinet gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers afspraken maken over het aantal dagen dat de werknemer (per week) thuiswerkt. Die afspraken, voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd, vormen de basis voor de thuiswerkvergoeding. Op deze manier hoeft niet elke thuiswerkdag afzonderlijk te worden geadministreerd. Een incidentele afwijking heeft geen gevolgen voor de hoogte van de vergoeding.

Net als nu bij een vaste reiskostenvergoeding, mag ook voor de thuiswerkvergoeding de zogenaamde 128 dagenregeling worden toegepast. Deze regeling houdt in dat een werknemer die op 5 dagen per week thuis werkt, een vergoeding kan krijgen voor 214 thuiswerkdagen per jaar, indien de werknemer in een jaar ten minste op 128 dagen thuis werkt. Bij minder overeengekomen thuiswerkdagen per week mag deze formule naar rato van het aantal dagen per week worden toegepast.

Lees ook de andere aandachtpunten voor 2022:

Belastingsplan 2022, Werkkostenregeling (WKR)Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022, ThuiswerkvergoedingWijzigingen reiskostenvergoedingNMBRS een ander loonpakketAanbod voor vaste uren flexwerker en oproepkrachtenGeschenken (WKR) Rectificatie tov de nieuwsbrief.

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top