Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Nieuws
Wijzigingen reiskostenvergoeding
10 december 2021

Wijzigingen reiskostenvergoeding

In het Belastingplan 2022 is een nieuwe onbelaste vergoeding voor thuiswerken opgenomen. Het gevolg hiervan is dat de voorwaarden van de vrijstelling van de vaste reiskostenvergoeding veranderen.

Een werknemer die op een werkdag een vergoeding voor thuiswerken ontvangt, kan op die dagen geen vergoeding voor reiskosten meer ontvangen en andersom. De onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt € 2 per dag.

Hoe werkt dit?

Net zoals de reiskosten voor het reizen naar de vaste werkplek, wordt het straks ook mogelijk om een vaste vergoeding voor thuiswerken toe te kennen. Dit kan op basis van de door werkgever en werknemer schriftelijk gemaakte afspraken over het aantal structurele thuiswerk- en kantoordagen.

Voorwaarden toekennen reiskostenvergoeding

De vaste reiskostenvergoeding wordt in veel gevallen op basis van de 128 dagenregeling vastgesteld. Deze regeling houdt in dat een werknemer die op 5 dagen per week reist, een vergoeding kan krijgen voor 214 reisdagen per jaar, indien de werknemer in een jaar ten minste op 128 dagen naar zijn vaste werkplek reist. Die regeling gaat ook voor de thuiswerkvergoeding gelden. Echter, omdat beide vergoedingen nu gaan samenlopen, moeten beide vergoedingen worden vastgesteld naar rato van het aantal overeengekomen reis- en thuiswerkdagen per week. Per werkdag kan maar één van beide vergoedingen worden ontvangen. Daarom dient u afspraken over het aantal thuis- en kantoordagen schriftelijk vast te leggen.

Het maken van afspraken over thuiswerken kan leiden tot een forse verlaging van de maandelijkse reiskostenvergoeding van de werknemer. Bijvoorbeeld: bij een reisafstand van zes kilometer en de maximaal onbelast te ontvangen vergoeding van € 0,19 per kilometer, bedraagt het bedrag aan onbelast te ontvangen reiskostenvergoeding al meer dan de te ontvangen thuiswerkvergoeding. Daar tegenover staat dat de thuiswerkende werknemer op die dagen geen reiskosten maakt en geen tijd kwijt is aan woon-werkverkeer. Indien een werknemer op een thuiswerkdag wel andere zakelijk ritten maakt, kan die voor deze kilometers wel een vergoeding krijgen. Dit geldt uiteraard alleen voor werknemers die met eigen vervoer naar het werk reizen.

Lees ook de andere aandachtpunten voor 2022:

Belastingsplan 2022, Werkkostenregeling (WKR)Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022, ThuiswerkvergoedingWijzigingen reiskostenvergoedingNMBRS een ander loonpakketAanbod voor vaste uren flexwerker en oproepkrachtenGeschenken (WKR) Rectificatie tov de nieuwsbrief.

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top