Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Nieuws
Financiële regelingen omtrent de Coronacrisis
19 februari 2021

Financiële regelingen omtrent de Coronacrisis

Via deze weg willen wij u informeren over de financiële regelingen die de overheid treft met betrekking tot de Coronacrisis.

Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.

  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
  • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.2
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
  • Kredietregeling voor kleine leningen (KKC)
  • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. U kunt bij de gemeente een Tozo uitkering aanvragen. Inmiddels loopt de TOZO 3 (voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021) en de TOZO 4 komt eraan (voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021). De Tozo is gebaseerd op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Let op: bij de Tozo 3 is er een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van uzelf en uw partner in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum (€ 1.075,- alleenstaande en € 1.536,- samenwonenden)? Dan kunt u geen Tozo 3 (en 4) aanvragen.

Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) 3.2

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Vanaf maandag 15 februari j.l. kan de tegemoetkoming van de vierde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) worden aangevraagd. Dit is de tweede periode van NOW 3, die in drie periodes van drie maanden is opgedeeld. Te weten:

  • Periode 1: oktober tot en met december 2020,
  • Periode 2: januari tot en met maart 2021
  • Periode 3:april tot en met juni 2021

Voor iedere periode geldt een aparte aanvraag. De aanvraagperiode voor dit tweede deel van NOW 3 (“NOW 3.2”) loopt tot en met zondag 14 maart 2021.

De hoogte van de tegemoetkoming is in dit tweede deel van de NOW 3 afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 85% van de loonsom. Het UWV verstrekt een voorschot van de aangevraagde subsidie van 80% en betaalt dit voorschot subsidiebedrag in 3 termijnen.

Achteraf wordt de werkelijke omzetdaling en de werkelijke loonsom vastgesteld en vindt een correctie in positieve of negatieve zin plaats. Hiertoe moet een aparte, definitieve subsidieaanvraag worden ingediend. De definitieve berekening regeling NOW 1 moet uiterlijk 23 maart 2021 ingediend worden. Voor de overige NOW regelingen is dit nog niet bekend.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) eerste kwartaal 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in het eerste kwartaal 2021. Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. Het kabinet heeft op 21 januari een forse uitbreiding van de TVL-regeling aangekondigd. Daarmee kunnen meer ondernemers aanspraak maken op de regeling en wordt de hoeveelheid steun verhoogd. Om meer kleine ondernemers zoals schoonheidsspecialisten en rijschoolhouders toegang te geven tot de regeling wordt de vaste lasten drempel verlaagd naar 1.500 euro. Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Daarnaast komt er een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze wordt nog uitgewerkt en gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 open. 

De aanvraagperiode voor de TVL eerste kwartaal 2021 start op 15 februari 2021 om 12:00 uur en loopt tot 30 april 2021 17:00 uur. Een groot deel van deze aangekondigde uitbreidingen is dan nog niet doorgevoerd. De meeste bedrijven kunnen dan wel de TVL aanvragen, deze wordt beoordeeld op basis van de eerdere voorwaarden. Als later blijkt dat er recht op meer tegemoetkoming is, op basis van de nieuwe voorwaarden, dan wordt van het RVO een extra voorschot ontvangen.

KKC: kredietregeling voor kleine leningen

De KKC is een van de extra aanvullende maatregelen om kleine ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Met de KKC garantieregeling kunnen kleine, in de kern gezonde bedrijven leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro afsluiten bij financiers. Dit gaat met de KKC sneller dan normaal, en tegen relatief gunstige voorwaarden. De KKC is tot eind juni 2021 aan te vragen.

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De TONK biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan niet meer kunnen betalen.  De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

Naar verwachting kan de TONK vanaf 1 maart 2021 aangevraagd worden bij de gemeente.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer informatie wensen of aanvullende vragen hebben dan zijn wij bereikbaar op 0516 - 48 05 51 of via de email op info@jas-administratie.nl.

Bovenstaande informatie is ontleend van Rijksoverheid.nl

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top