Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Nieuws
Nieuwsbrief salarisadministratie
18 december 2020

Nieuwsbrief salarisadministratie

Het einde van het jaar nadert en graag willen we u over een aantal zaken informeren.

NMBRS

We zijn dit jaar gestart met de verloning vanuit een ander loonpakket. Dit loonpakket biedt meer mogelijkheden dan het oude loonpakket. Wij zullen stapsgewijs de loonadministraties overzetten naar dit nieuwe pakket. Wellicht is dit voor u nu nog niet aan de orde. Mocht dit wel zo zijn dan zullen wij u daar in januari 2021 over berichten. U ontvangt dan inloggegevens via de mail. Deze kunt u gebruiken om online in te loggen in de salarisadministratie.


Werkkostenregeling (WKR)

Een van de maatregelingen in het steunpakket van de overheid t.a.v. COVID-19 is de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van organisaties geldt een vrije ruimte van 3% i.p.v. de eerder aangegeven 1,7%. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%.
De vrije ruimte voor 2021 zal weer terug gaan naar 1.7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%.

Bij toepassing van de werkkostenregeling dient rekening te worden gehouden met de zogenoemde gebruikelijkheidstoets. Deze toets bepaalt dat het aanwijzen van een loonbestanddeel als eindheffingsbestanddeel gebruikelijk moet zijn, of in ieder geval voor niet meer dan 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij vergoedingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar gebruikelijk vindt (de zogenoemde doelmatigheidsgrens).

De Belastingdienst stelt verder dat ook het aanwijzen van een loonbestanddeel als eindheffingsloon redelijk moet zijn.

Indien u in 2020 van de WKR gebruik wenst te maken dan verzoeken wij u dit voor 2021 aan ons kenbaar te maken.


Geschenken (WKR)

(kerst, sinterklaas, verjaardagen)
Bij de aangifte loonheffingen over de maand december dient er rekening te worden gehouden met de gevolgen van eventueel verstrekte geschenken in 2020. Graag ontvangen wij voor 31 december 2020 het bedrag per personeelslid dat u heeft uitgegeven aan geschenken (kerstpakketten en overige vergoedingen welke onder de werkkostenregeling vallen). Indien wij uw aangifte al gedaan hebben over december kunnen wij deze uiteraard herzien indienen.


Overige zaken

Aanbod voor vaste uren flexwerker en oproepkrachten
Heeft een medewerker 12 maanden bij uw organisatie gewerkt? Dan is de werkgever verplicht om een aanbod te doen voor het gemiddeld aantal uren in die periode. Dat hoeft geen contract voor onbepaalde tijd te zijn, maar moet wel een vast aantal uren zijn. De wetgever heeft ook een consequentie voorzien, mocht u het aanbod niet doen. De medewerker heeft dan namelijk na die 12 maanden recht op zijn loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren van het jaar ervoor.

Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas
Om straks in 2021 goed van start te kunnen gaan, hebben wij het gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas nodig. Hier heeft u in december een brief over ontvangen van de Belastingdienst. Indien u deze nog niet aan ons heeft doorgestuurd, zou u deze dan alsnog bij ons willen inleveren? Daarnaast zouden wij graag eventuele wijzigingen op het gebied van personeelszaken van u vernemen, zodat wij dit correct in de loonadministratie kunnen verwerken. Cao-verhogingen zullen uiteraard door ons automatisch worden doorgevoerd.


Mocht u over bovenstaande informatie nog vragen hebben dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top