Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Nieuws
Update ontwikkelingen Corona virus voor het MKB
18 maart 2020

Update ontwikkelingen Corona virus voor het MKB

Op dit moment worden wij overspoeld door vragen die betrekking hebben op de nieuwe (en oude) kabinetsmaatregelen.

Middels deze nieuwsbrief willen we u kort op de hoogte brengen wat u op dit moment kunt doen. Belangrijk is om te weten dat de plannen die dinsdag 17 maart door de regering bekend zijn gemaakt, op dit moment nog volop in ontwikkeling zijn. Met andere woorden: we weten wat er gaat gebeuren, maar de exacte invulling daarvan is nog niet bekend. Dat zal de komende dagen duidelijk worden. Zodra dit duidelijk wordt, zullen wij u hier ook over informeren.

De zaken die op dit moment het meest van belang zijn:

  1. Uitstel van betaling van de belastingen is momenteel alleen mogelijk nadat er door de Belastingdienst een naheffingsaanslag is opgelegd. In de praktijk betekent dit dat u wel de aangifte doet, maar deze niet betaalt. De daaropvolgende naheffing stuurt u aan ons door. De minister heeft aangegeven dat verzuimboetes niet betaald hoeven te worden. Wij zullen hier ook op toezien.
  2. De regeling met betrekking tot de werktijdverkorting wordt op dit moment geheel herzien. Tot de nieuwe regeling door het UWV geïmplementeerd is, kunnen er geen nieuwe aanvragen worden gedaan. Wel is duidelijk dat deze nieuwe regeling ingaat per 1 maart en met terugwerkende kracht beschikbaar zal zijn en dat deze maximaal 90% va de salariskosten overneemt. Reeds gedane aanvragen worden in de nieuwe systematiek opgenomen. Onduidelijk is nog hoe de wijzigingen voor bijv. oproepkrachten hierin verwerkt gaat worden.
  3. Momenteel wordt er gewerkt aan een noodfonds voor de zwaarst getroffen sectoren. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Ook dit vergt enige tijd voordat duidelijk is waar u dit kunt aanvragen, welke voorwaarden er van toepassing zijn en hoe snel u kunt beschikken over dit noodfonds.
  4. De bijstand voor zelfstandigen wordt verruimd en versoepeld. Dit betekent dat het inkomen wordt aangevuld tot het minimum waarbij het eigen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) en het inkomen van een eventuele partner niet wordt meegenomen. Ook deze regeling wordt door de gemeenten uitgevoerd wordt op dit moment ingericht.

Bovenstaande is een greep uit de meest prangende vragen. Met betrekking tot bovenstaande is het advies om af te wachten wanneer de exacte invulling bekend wordt gemaakt. Zodra er meer duidelijkheid ontstaat zullen wij u hier over informeren.

Wat u al wel kunt doen is contact opnemen met uw bank en aangeven (indien van toepassing):

  • Dat u waarschijnlijk gebruik wilt maken van een kredietregeling en vraagt u de bank welke gegevens zij van u verlangen. Dan kunnen wij die alvast samen voorbereiden.
  • Dat u gebruik wilt maken van de tijdelijke mogelijkheid om uw krediet of lening te bevriezen waarmee uw aflosverplichting korte tijd opgeschort wordt.

Heeft u ondanks bovenstaande update nog vragen, neemt u dan bij voorkeur contact op via de e-mail met uw vraag of het verzoek om teruggebeld te worden. Daarmee helpt u ons om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Houdt onze nieuwspagina de komende tijd in de gaten voor nieuwe updates rondom nieuwe (en oude) kabinetsmaatregelen i.v.m. het Coronavirus.

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top