Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Nieuws
Aantal regelingen van de overheid ivm de Coronavirus
16 maart 2020

Aantal regelingen van de overheid ivm de Coronavirus

In deze extra nieuwsbrief wijzen wij u graag op een aantal regelingen van de overheid voor ondernemers die getroffen worden door het Coronavirus en de gevolgen daarvan.

De aanvraag van bijzonder uitstel van betaling, werktijdverkorting etc. kunnen wij uiteraard voor u verzorgen. Heeft u onze hulp nodig, neem dan, het liefst per email, contact met ons op.

Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus

  • Bijzonder uitstel van betaling van belastingen
  • Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over werktijdverkorting
  • Bijstand voor zelfstandigen
  • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
  • Crisisnummers
  • Rijksoverheid

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Veel ondernemers zullen door de uitbraak van het coronavirus hun omzet terug zien lopen, terwijl de kosten gewoon doorgaan. Ondernemers die door het Coronavirus in de problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer bij zijn aanvraag meldt dat hij door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Let op uitstel van betaling kan pas aangevraagd worden nadat de (naheffings)aanslag is opgelegd.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag.

Bent u bestuurder en valt u onder de Vennootschapsbelasting, dan moet u tijdig betalingsonmacht melden bij het niet betalen van loonheffingen, premies,  heffingen bedrijfspensioenfonds en omzetbelasting. Meldt u dit niet tijdig dan kan bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan.

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over werktijdverkorting

In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. De uitbraak van het coronavirus is zo’n bijzondere situatie. Door de maatregelen van overheid kan het zijn dat uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Bedrijven die een vergunning hebben gekregen voor werktijdverkorting, kunnen voor de afgesproken periode een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor niet-gewerkte uren. In de praktijk krijgt het personeel het volledige loon doorbetaald, en ontvangt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten. Wilt u dat wij werktijdverkorting voor u aanvragen, zou u dan de 2 bijlagen zo volledig mogelijk willen invullen en naar ons mailen? Wij zullen een en ander dan in gang zetten.

Bijstand voor zelfstandigen

Komt u als ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en  beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel, die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet, waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB.

Crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via het KVK-coronaloket.

Rijksoverheid

Op Rijksoverheid.nl biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers, werkgevers en werknemers rondom het Coronavirus.

Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen omtrent het coronavirus en uw onderneming? Tijdens kantooruren zijn wij gewoon bereikbaar.

Downloads
Bijlage aanvraag werktijdverkorting  |  Vragenlijst aanvraag werktijderkorting

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top