Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Nieuws
Financiële administratie
20 december 2018

Financiële administratie

Bewaarplicht boekhouding

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). De belastingdienst streeft echter naar zo min mogelijk administratieve lasten en hanteert soms kortere bewaartermijnen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren hangt af van het belang dat wij hebben bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Dit houdt in dat alle administratie ouder dan 2012 vernietigd kan worden.

Uitzonderingen

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

U moet uw administratie ook 10 jaar bewaren als u elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert. 

Aanleveren boekhouding 4 kwartaal 2018

Hierbij verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk de benodigde stukken over het 4e kwartaal 2018/december 2018 bij ons aan te leveren, zodat wij tijdig een juiste aangifte Omzetbelasting voor u kunnen verzorgen. Mocht het noodzakelijk zijn dat een afspraak met ons wenselijk wordt geacht, belt u dan gerust naar kantoor om een afspraak te plannen. Mochten er vragen zijn, neemt u dan vooral contact met ons op.

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top