Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Informatie
‘Het is even zo druk, eet maar een hapje mee ...’

‘Het is even zo druk, eet maar een hapje mee ...’

Soms kunt u gewoonweg niet anders en moet u een medewerker een natje en een droogje aanbieden als de werkomstandigheden ervoor zorgen dat hij niet naar huis kan om te eten. Hoe houdt u het ook fiscaal smakelijk voor iedereen?

Wat staat er fiscaal op het menu?

Als u als werkgever maaltijden en consumpties verstrekt aan uw werknemers, dan moet u rekening houden met een aantal fiscale regels. Zo krijgt u te maken met loonheffing en btw. Wat zijn de fiscale regels?

Onbelaste maaltijd. Maaltijden die zakelijk nodig zijn, zoals maaltijden wegens overwerk, eten tijdens vergaderingen, en dergelijke, zijn uitdrukkelijk vrijgesteld van belastingheffing. Dit is het geval als de werknemer vanwege het werk tussen 17.00 uur en 20.00 uur niet thuis kan eten.

Tip. Het gaat daarbij zowel om de verstrekte maaltijd (de maaltijd waar u voor zorgt) als de vergoede maaltijd (de maaltijd die uw werknemer zelf betaalt maar waarvoor u zijn kosten terugbetaalt). Let op. Bij een vergoeding heeft u het bonnetje/de factuur van de maaltijd nodig om deze onbelast te houden.

Belaste maaltijd. Wanneer u zorgt voor een niet-zakelijke maaltijd op de werkvloer, dan is de regeling kantinemaaltijden van toepassing. Dat betekent dat u per maaltijd een bedrag van € 3,30 (2017) voor de belastingheffing moet meenemen.

Let op. Verstrekt u de maaltijden buiten de werkvloer? Dan dient u de aan u in rekening gebrachte factuurprijs inclusief btw in de belastingheffing mee te nemen.

U heeft geen vrije ruimte meer. U verstrekt een maaltijd aan 10 werknemers. De kosten per maaltijd zijn € 15,- inclusief btw. Wordt de maaltijd buiten de werkplek verstrekt, dan bedraagt de mee te nemen waarde 10 x € 15,- = € 150,-. Op de werkplek mag u voor dezelfde maaltijd € 3,30 meenemen. In totaal € 33,- dus. Bij 80% eindheffing is het fiscale voordeel van de maaltijd op de werkvloer dus € 93,60 (80% x € 150,- -/- € 33,-).

Vrije ruimte?

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen het bedrag van de belaste maaltijd onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, mits u daarbinnen nog ruimte heeft. De vrije ruimte per jaar bedraagt 1,2% van uw loonsom. Blijft u met de totale vergoedingen en verstrekkingen op jaarbasis (waaronder ook maaltijden) onder deze grens, dan zijn de maaltijden onbelast. De werknemer betaalt dan ook geen belasting.

Geen vrije ruimte? Heeft u geen vrije ruimte meer? Dan moet u de maaltijden belasten tegen 80% eindheffing.

En wat met consumpties?

Begrip is ruim. Kleine consumpties die u op de werkplek verstrekt, zoals koffie, thee, Cup-a-Soup, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes, zijn vrijgesteld.

Wanneer maaltijd? U mag het niet te gek maken. Van een maaltijd is namelijk al snel sprake. Een kopje soep in combinatie met een broodje kan door de fiscus al snel worden aangemerkt als een maaltijd, zo leert de praktijkervaring.

En wat met de btw?

Verstrekt u per jaar meer dan € 227,- exclusief btw per werknemer aan personeelsvoorzieningen, zoals maaltijden en consumpties? Dan is de totale btw op de verstrekkingen aan de betreffende werknemer niet aftrekbaar.

Bij een vergoeding van een onbelaste maaltijd heeft u het bonnetje/de factuur van de maaltijd nodig om deze onbelast te houden. Verstrekt u belaste maaltijden buiten de werkvloer? Dan dient u de aan u in rekening gebrachte factuurprijs inclusief btw in de belastingheffing mee te nemen.

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top