Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Informatie
Houd uw uren gedurende het jaar bij

Houd uw uren gedurende het jaar bij

Om als ondernemer aanspraak te kunnen maken op de ondernemersfaciliteiten, moet u voldoen aan het urencriterium. De rechter heeft onlangs nog eens bevestigd dat het achteraf opstellen van urenstaten niet slim is.

Wat speelde er?

Documentairemaker. In een recente procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26.05.2017 (GHARL:2017:4088) , ging het om een ondernemer die zich bezighield met de productie van (promotie)films en documentaires.

Negatief inkomen. In 2012 leverden deze activiteiten weinig op. Wel maakte de man diverse kosten. Bovendien maakte hij in zijn aangifte inkomstenbelasting aanspraak op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Dit leidde ertoe dat zijn winst uit onderneming per saldo negatief was.

Onderbouwing uren

Urencriterium. De fiscus ging hier echter niet direct mee akkoord. Zij verzochten de ondernemer om te onderbouwen dat voldaan is aan het urencriterium. Om aanspraak te maken op de ondernemersfaciliteiten, moet een ondernemer namelijk 1.225 uur op jaarbasis aan zijn onderneming besteden. Het gaat daarbij niet alleen om declarabele uren, maar ook om ondersteunende werkzaamheden, zoals administratie en inkoop.

Achteraf opgemaakt. De man bleek enkel te beschikken over weekstaten. Ook in zijn agenda waren zakelijke afspraken opgenomen. Omdat dit onvoldoende bewijs vormde, maakte de man achteraf alsnog een urenadministratie op per dag. Op zich is dit niet verboden, maar vaak blijkt dit praktisch lastig uitvoerbaar.

Wat zegt de rechter?

Gebreken. Ook tijdens deze rechtszaak blijkt dit lastig. De rechter accepteert de achteraf opgemaakte urenadministratie niet, omdat deze op diverse punten rammelt:

  • Het aantal uren op de dagstaten sluit niet aan bij de weekstaten en alle uren zijn afgerond op hele uren, hetgeen niet realistisch is.
  • Voor boekhouding (278 uur) en inkoop (63 uur) zijn uitzonderlijk veel uren opgenomen, gezien de beperkte omvang van de onderneming.
  • Op acht nationale zon- en feestdagen zijn uren verantwoord, waaronder het geven van een training op eerste kerstdag!

Geen zelfstandigenaftrek. De rechter heeft op basis van deze gebreken de achteraf opgestelde urenregistratie niet als bewijs geaccepteerd. De man heeft niet aangetoond dat hij minimaal 1.225 uur aan zijn bedrijf heeft besteed en heeft dus geen recht op zelfstandigen- en startersaftrek.

Periodiek bijhouden

Het is niet alleen van belang dat u een urenverantwoording bijhoudt om aan te tonen dat u aan het urencriterium voldoet, maar het is ook noodzakelijk dat u deze periodiek, liefst iedere dag of op zijn minst iedere week, bijwerkt.

Verspelen faciliteiten. Het achteraf opstellen van een deugdelijke administratie is haast ondoenlijk. De fiscus kan daarin vaak onvolkomenheden vinden en het bewijs verwerpen. Daarmee kunt u uw aanspraak op de ondernemersfaciliteiten verspelen, hetgeen al snel enkele duizenden euro’s per jaar aan belasting scheelt!

Op http://tipsenadvies-eenmanszaak.nl/download vindt u de rekentool ‘E-urenregistratie 2016-2020’ (TE 07.17.04).

Als er twijfel kan bestaan over het aantal voor uw onderneming gewerkte uren, is het raadzaam periodiek een urenverantwoording bij te houden. Omschrijf daarin de uitgevoerde werkzaamheden duidelijk en rond niet alles af op hele uren. Als iets onduidelijk of onrealistisch lijkt, licht dit dan nader toe. Gebruik onze rekentool.

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top