Deze website maakt gebruik van cookies om de weergave en functionaliteit van de website zo goed mogelijk op uw wensen en voorkeuren af te kunnen stemmen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van cookies zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Meer informatie over hoe wij gebruik maken van cookies en hoe u ze kunt beheren, leest u in ons Privacybeleid.

Sluit
info@jas-administratie.nl   |   0516 - 48 05 51
Home
Informatie
Eindelijk btw oninbare factuur cashen?

Eindelijk btw oninbare factuur cashen?

U gaat binnenkort de laatste btw-aangifte 2017 indienen. Nu kunt u eindelijk die btw van die slecht betalende klanten terugvragen, of (nog) niet?

Hoe zat dat ook alweer? Sinds 1 januari 2017 mag u de oninbare btw in de btw-aangifte terugvragen. Bovendien wordt een vordering één jaar na de uiterste betaaldatum als oninbaar aangemerkt. Als overgangsregel gold dat voor alle vorderingen van vóór 1 januari 2017 de eenjaarstermijn op 1 januari 2017 ging lopen. Tip. Die termijn loopt dus bijna af. Goed nieuws, want u heeft al die tijd de btw voorgefinancierd.

Eenjaarstermijn. Als u op 1 januari 2017 vorderingen had openstaan die nog niet definitief oninbaar waren, en ook in 2017 niet definitief oninbaar zijn geworden, moet u tot de eerste aangifte 2018 wachten om de btw terug te vragen. Let op. De eenjaarstermijn uit de overgangsregeling verloopt namelijk pas op 1 januari 2018.

Niet zomaar oninbaar! Een vordering is nog niet oninbaar als:

  • het faillissement van uw klant niet helemaal is afgewikkeld. Ook als de kans klein is dat u nog een (gedeeltelijke) betaling ontvangt;
  • uw afnemer eenvoudigweg niet reageert op uw betalingsverzoeken, maar het bedrag de moeite van een incassoprocedure niet waard is;
  • uw afnemer onvindbaar is of het niet eens is met de hoogte van de factuur en u er nog niet uit bent;
  • u de vordering uit handen heeft gegeven, maar deze nog niet heeft afgewikkeld.

Wel reeds oninbaar? Als uw vordering inmiddels wel definitief oninbaar is geworden, kunt u de btw terugvragen in de btw-aangifte over het tijdvak waarin dat gebeurde. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als:

  • uw afnemer failliet is gegaan, en u van de curator een brief heeft dat er voor u als ‘concurrente schuldeiser’ geen uitkering te verwachten is;
  • u met uw afnemer heeft afgesproken dat deze het openstaande bedrag niet meer hoeft te betalen, vanwege kwaliteitsproblemen bijv.

Betalingsregeling? Het vorenstaande geldt ook voor vorderingen op afnemers waarmee u een betalingsregeling heeft gesloten. Als u van hen alsnog geld ontvangt, moet u de btw dan wel weer afdragen.

Btw op definitief oninbare vorderingen kunt u direct terugvragen in uw btw-aangifte. Van de lang openstaande facturen kan dat in de eerste aangifte van 2018.

Terug
Exact online, de software voor midden en grote ondernemers!
Top